Det er vigtigt for os, at alle er med til at skabe en hverdag, der gør det sjovt og lærerigt at være på NIF. Derfor forventer vi, at du respekterer og hjælper alle, og at du tager din skoledag og dit skolearbejde alvorligt.

For os er det en selvfølge:

- at du passer din skole, møder til tiden, laver dine lektier og deltager aktivt i undervisningen og aktiviteter på skolen
- at du viser ansvar og respekt over for dine skolekammerater, personalet og andre som færdes på skolen, og at du deltager i fællesskabet på skolen
- at du viser ansvar og respekt over for skolens bygninger, inventar, bøger m.v. og behandler det med omtanke

Hvis en elev ikke kan leve op til disse forventninger vil vi følge de procedure vi har ved overtrædelse af vores ordensregler. Enten vil forældrene blive kontaktet, og eleven kan blive udelukket fra at deltage i aktiviteter på skolen i en periode eller i værste fald blive ekskluderet fra skolen.

Forsømmelser
Ved forsømmelser skal I give besked i kontaktbogen eller via beskedsystemet gennem ForældreIntra til klasselæreren.
Ved fritagelse pga. rejse mv, skal I henvender jer til skolens ledelse for at få en godkendelse. 

Rygning
Skolen er røgfri - se også om vores sunde skole.

Mobiltelefoner/legetøj
Du må ikke benytte mobiltelefoner i skoletiden. Legetøj må du kun have med i Nuan om fredagen.